Justeringar

Från och med höstens utbetalning av reseräkningar och tävlingsavgifter kommer också justeringar att göras automatiskt.

Justeringar kan vara efteranmälningsavgifter du skall betala. Har du anmält dig till en tävling men inte startat kommer också detta att regleras med en justering.
Även andra kostnader kan komma att bli aktuella.

Jag kommer fram till den 15 december att registrera alla justeringar.
Det vore därför bra om du kan logga in på den interna sidan och kontrollera dina justeringar.
Hittar du några fel så ber jag dig att kontakta mig direkt på 0706-354 654 eller via e-post till kassor@evok.se

Notera att ingen kvittning kommer att göras inom familjer.
Alla justeringar görs på respektive medlem och det kan komma att bli så att en person i familjen får pengar utbetalda medans en annan familjemedlem kan bli uppmanad att betala in sin "skuld" till EVOK.

Kanske lite krångligt för er men MYCKET lättare för kassören.

Kassören, 26 Nov 2014
Slutdatum för visning: 15 Dec 2014