PM - Sista säkra - 25/11

Här kommer ett mycket kort PM inför tisdagens träning.

Vi kör en träning med Sista säkra.

Sista säkra är markerade med liten blå ring på kartan och med hängande reflexrör i naturen.
På vissa kontroller finns en eller två sista säkra.
På vissa kontroller finns inga sista säkra alls utsatta.


Tre banor erbjuds.

Gul - 1,8 km
Denna bana går bara på åkrarna och här finns inga sista säkra alls.

Röd - 3,5 km
Justering: På kontroll 2 (nr 41) finns en sista säkra på kartan (dikesslutet) men inte i verkligheten eftersom det inte fanns någonstans att sätta upp reflex-uslingen och banläggaren var för lat för att springa och leta efter en lämplig pinne i skogen just då.

Blå - 4,6 km

Samling: Skäveryd.

Medtag: Kompass men lämna SI-pinnen hemma. Ingen tidtagning. Fokus ligger på tekniken.

SSS = Snabbt, Snyggt och Rakt

Gustaf, 24 Nov 2014
Slutdatum för visning: 25 Nov 2014