Skytte-OL eller Puck-Ol

Pidde var banläggare till tisdagens träning. Banorna som var Svår, Svårare och Skitsvår bestod av 2, 3 och 4 slingor.

Efter varje slinga gällde det att kasta 5 puckar i en spann. Varje missad puck omvandlades till en straffrunda runt klubbhuset. Tiden mellen kontroll 100 och 200 ger tiden för kast och straffrundor.

Några lyckades stämpla i 200 före 100, men det är justerat genom program-manipulerning.

Lite svårare var det att få vår ordförande godkänd. Det krävde programmering av en ny bana, nämligen Skitsvår avig...

Intensiv orientering, varvad med koncentrerad puckföring var en riktigt rolig träning.

Punkthöjden i det gröna var dock inte lika kul för Nicklas och undertecknad.

Se sträcktider på Winsplit

Ronny, 11 Nov 2014
Slutdatum för visning saknas