Styrelsemöte-protokoll utlagt

Senaste protokollet finns i dokumentarkivet.

Under mötet diskuterades bl.a. ekonomin, Boråsresan och Idrotten vill. Finns det intresse att gå tränarutbildningar så låt oss i styrelsen veta! Det finns även möjlighet att beställa hem böcker från SISU om det är något speciellt som intresserar t.ex. kinesiology-tejp.

Stina, 20 Okt 2014
Slutdatum för visning: 22 Okt 2014