Hur mår vi?

Enkätundersökning som grund för förbättringar i föreningen. (Obs! Korrigerat slutdatum 2/11 är sista inlämningsdagen).

Hej alla medlemmar!


Nu är det dags att göra enkätundersökning inom projektet "Idrotten Vill". Tanken är att vi, medlemmar, skall bedöma vad som är bra eller mindre bra i föreningen. Bedömningen kommer att ske i ett digitalt skattningsverktyg (se länk). Från och med i dag till och med den 2/11-14, är det möjligt att klicka in och göra enkäten. Gör det! Därefter sammanställs enkäten och kommer att ligga till grund för vidare arbete med förbättringar i föreningen inom "idrotten vill".

För att starta undersökning så klickar ni in er på länken. Startar med att klicka i vad er roll är i föreningen. Därefter så fyller ni i skattningen genom att ge varje fråga en gradering mellan ett till tio, där ett är lägst, sämst och tio är högst, bäst. Vid varje frågeord finns det en utförlig förklaring vad som menas med just det ordet. Ställ muspekaren över frågetecknet, vid det aktuella ordet, så kommer förklaringen fram. Det finns tre olika ålderskategorier, använde den kolumn som du bäst känner till.


Tack på förhand/ Styrelsen

Länk till Enkät.

Styrelsen/Patrik, 13 Okt 2014
Slutdatum för visning: 3 Nov 2014