Ubbemåla-projektet

Nu har Ubbemåla-projektet blivit en del av EVOK!

Ett möte har hållits på Wilhelm Mobergsgymnasiet.
Den arbetsgrupp som arbetat med Fritids- och friluftsområdet norr om Emmaboda, det vi kallar Ubbemåla-projektet, lämnade på mötet förslag till den projektgrupp som, under EVOKs vingar, skall arbeta vidare med projektet.

Vi välkomnar varmt hela "Ubbemåla-gänget" som är en brokig och mycket kompetent arbetsgrupp med olika erfarenheter och kunnande.

(Protokollet från mötet finns att läsa i dokumentarkivet på de interna Medlemssidorna.
Där kommer vi så småningom lägga upp flera dokument med anknytning till projektet.)

Gustaf, 3 Jul 2014
Slutdatum för visning: 30 Aug 2014