Dags för medlemsavgift 2014

Nu är det hög tid att betala medlemsavgiften för 2014.

Medlemsavgifter för 2014

Ungdom t o m 18 år (född 1996 eller senare) - 50 kr
Vuxen fr o m 19 år (född 1995 eller tidigare) - 125 kr
Familjeavgift (högst 2 vuxna) - 200 kr
Ständig medlem - 1000 kr

Ange namn och adress för alla som avgiften avser.
Ange även personnummer om betalningen avser ny medlem.

Avgiften betalas till Bankgiro 844-7435 senast 1 april 2014.

Har du några frågor - sänd en epost till Kassören

Gustaf, 2 Feb 2014
Slutdatum för visning: 28 Feb 2014