Avresetider Skogfalken och Ålem

Samling för avresa till Skogsfalkens tävlingar, lördag 5 och söndag 6 okt klockan 8.15 från Xylems parkering. Till Ålems tävling söndag 6 okt åker vi klockan 8.00 från Xylems parkering.

Kerstin, 4 Okt 2013
Slutdatum för visning: 6 Okt 2013