Svettigt på Närnatten

Nattlöpare från Nybro, Kalmar och Emmaboda övade sig inför DM-natten på fredag. Ola Fransson var banläggare på tisdagskvällens övning.

Kvällen var härligt ljummen och luften hade hög fuktighet. Det svettades ordentligt efter mycket stig- och väglöpning.

Trots ganska snäll banläggning förekom en hel del bommar, ingen nämnd och ingen glömd.

Resultaten ligger under fliken Orientering/egna arrangemang. Nedan även en länk till sträcktider på Winsplit.

Sträcktider

Ronny, 10 Sep 2013
Slutdatum för visning saknas