Tjoget - Provlöpning SI-enheter lördag

Följande Evokare kommer att provspringa kontrollerna innan tävlingen startar för att se att allt fungerar.

Carl Torstensson
Lovisa Torstensson
Peter Hansson
Ellen Kallerbäck
Gustaf Torenstam
Anna Borensved
Patrik Fransson

Samling under Målskynket (ombytta) lördag kl.11.50 för genomgång.
Viktigt att ni är i tid!

Ev. frågor till Peter tel.0709-948254

Peter, 4 Jul 2013
Slutdatum för visning: 9 Jul 2013