Reseersättningen är utbetald!

Nu är reseersättningen utbetald för våren.

Ni som har begärt sådan, kolla era konton. Utbetalningen är märkt "EVOK reseersättning".
Jag har dragit av för tävlingsavgifter som inte betalas av EVOK t. ex. "Ej start" och "Efteranmälan".
Om ni vill ha en redovisning på er ersättning kan ni skicka ett mejl till kassören.

Mari, 13 Jun 2013
Slutdatum för visning: 30 Jun 2013