Motionspass

Rastpasset är i första hand tänkt för skolorna, men naturligtvis fritt att ladda ner och använda av vem som vill. Det går att använda som idrottslektion, eller individuellt under raster, eller för elever som inte kan delta i en vanlig idrottslektion.

Lunchpasset är i första hand tänkt för företag, men också fritt att ladda ner och använda av vem som vill.

Kontrollringarna har en öppning på både Rastpasset och Lunchpasset. Öppningen markerar var fotografen stått och riktat kameran mot centrum på ringen.

Veckans bana kan användas fritt av alla som vill röra på sig i skogen. Kontrollerna är markerade med en orange-vit cylinder, med kodsiffra och bokstav/symbol.
På stadsbanorna sitter kontrollerna på en 40-50 cm hög stängselstolpe av trä.
Blå och svarta banor är svårast, röda inte fullt så svåra, orange lättare och gula/vita lättast.

Kompisträning är till för den som vill teknikträna med hjälp av en kompis. Här förser båda sig med klädnypor och/eller snitsel för att markera kontroller åt varandra. Starta gemensamt, men åt var sitt håll. Häng ut vid hälften av kontrollerna vardera och invänta sedan kompisen. Fortsätt sedan banan och plocka in den andres markering. De som vill kan också låna småskärmar som används på veckans bana.

Sänd gärna ett meddelande till ronny@hjalmarssons.nu om du genomfört ett pass (Rastpass, Lunchpass, Veckans bana eller Kompisträning). Det ger oss mera resurser att skapa fler övningar.
Meddela oss även gärna om det är någon kontroll som inte finns kvar, så att vi kan ersätta dessa.

Mycket nöje!


R A S T P A S S L U N C H P A S S
Startkort
Emmaboda 11-1 bilder
Emmaboda 11-1 karta
Emmaboda 11-4 bilder
Emmaboda 11-4 karta
Emmaboda 2013-1 bilder
Emmaboda 2013-1 karta
Johansfors 10-5 bilder
Johansfors 10-5 karta
Lindås 11-3 bilder
Lindås 11-3 karta
Lindås 12-2 bilder
Lindås 12-2 karta
Långasjö 11-2 bilder
Långasjö 11-2 karta
Vissefjärda 10-2 bilder
Vissefjärda 10-2 karta
Vissefjärda 12-1 bilder
Vissefjärda 2012-1 karta
Startkort
Flygtdammarna 10-1, bilder
Flygtdammarna 10-1, karta
V E C K A N S   B A N A K O M P I S - T R Ä N I N G A R
Det finns ingen veckans bana!
15-1 Rassle medsols blå
15-1 Rassle motsols blå
15-2 Rassle medsols violett
15-2 Rassle motsols violett
16-1 Rassle medsols blå
16-1 Rassle motsols blå