Trollagärde

Trollagärde ritades 2004 för användning som skolkarta och till träning.
Kartan täcker ca 2,7 km² från Broakulla samhälle i norr och till Getasjö i söder.
Skalan är 1:7 500 och ekvidistansen 5 meter.