Medel-DM och Stafett-DM



Guldmedaljörer på stafett-DM



Silvermedaljörer på stafett-DM



Gun-Britt F på silverplats



Ronny H vann guld i H70



Guld till Kerstin H