SeniorvandringFika vid pulkabacken efter vandringenLiten trupp på spårvandringFin utsikt över UbbemålasjönBlåsippor har börjat blommaÄven hästhov har börjat blommaUbbemålaprojektet