Spindel-Ol 16/1



Starten har gått



Gerda håller hög fart



Mycket kartläsning



Vems siluett?



Möte i mitten av nätet



Vilket spår är rätt?



Stämpling i markhöjd...



...och så ny kartläsning.