Resultatlista

PlNamnResultatPoäng
Lag
1Magnus Johansson205 [57:07.489]
10:02:10.550 Starttid
0.000 Start
1:36.45 p1. [33]
2:45.45 p2. [34]
5:10.410 p3. [50]
7:20.415 p4. [40]
10:29.415 p5. [41]
14:08.415 p6. [42]
17:03.415 p7. [43]
22:18.420 p8. [46]
29:20.415 p9. [47]
32:15.415 p10. [48]
35:23.415 p11. [45]
38:27.415 p12. [44]
41:36.45 p13. [36]
43:54.410 p14. [49]
45:42.45 p15. [35]
47:25.415 p16. [39]
49:01.410 p17. [37]
51:10.40 pExtra [38]
53:33.40 pExtra [32]
55:30.40 pExtra [31]
57:07.489 Mål
EVOK 
2Lars-Olof Lundqvist180 [53:00.004]
10:31:57.011 Starttid
0.000 Start
1:40.95 p1. [33]
3:00.95 p2. [34]
5:52.910 p3. [50]
9:04.915 p4. [41]
12:54.915 p5. [42]
15:36.915 p6. [43]
20:58.915 p7. [47]
24:16.915 p8. [48]
27:43.915 p9. [45]
30:58.915 p10. [44]
37:52.95 p11. [36]
40:17.910 p12. [49]
42:41.95 p13. [35]
44:54.915 p14. [39]
47:05.915 p15. [38]
49:40.95 p16. [32]
53:00.004 Mål
NOK 
3Patrik Lundqvist145 [1:03:43.004]
10:03:59.011 Starttid
0.000 Start
1:39.95 p1. [33]
3:25.95 p2. [34]
8:06.915 p3. [40]
13:13.910 p4. [50]
16:17.915 p5. [41]
19:44.915 p6. [42]
22:42.915 p7. [43]
30:55.920 p8. [46]
38:32.915 p9. [47]
42:22.915 p10. [48]
46:26.915 p11. [45]
53:40.90 pExtra [44]
58:57.90 pExtra [37]
1:01:36.90 pExtra [38]
1:03:43.004 Mål
NOK 
4Julia Lundqvist135 [48:06.004]
10:35:40.011 Starttid
0.000 Start
2:38.95 p1. [31]
4:40.95 p2. [32]
8:03.95 p3. [35]
11:08.910 p4. [49]
13:52.95 p5. [36]
16:29.910 p6. [37]
19:06.915 p7. [39]
21:53.915 p8. [38]
23:58.95 p9. [34]
29:45.915 p10. [44]
34:42.910 p11. [50]
37:13.915 p12. [41]
42:37.915 p13. [40]
46:35.95 p14. [33]
48:06.004 Mål
NOK 
5Leif Lindström130 [53:38.551]
9:59:55.546 Starttid
0.000 Start
1:31.45 p1. [33]
3:22.45 p2. [34]
6:35.415 p3. [38]
9:52.410 p4. [37]
12:48.415 p5. [39]
16:07.45 p6. [35]
19:32.410 p7. [49]
22:21.45 p8. [36]
27:52.415 p9. [44]
35:44.415 p10. [41]
38:37.410 p11. [50]
41:49.415 p12. [40]
48:48.45 p13. [31]
50:23.40 pExtra [32]
53:38.551 Mål
NOK 
6Kristina Runemalm130 [59:30.004]
10:01:27.011 Starttid
0.000 Start
2:37.95 p1. [31]
6:30.95 p2. [32]
11:33.95 p3. [35]
14:45.910 p4. [49]
18:03.95 p5. [36]
21:26.910 p6. [37]
23:48.915 p7. [39]
26:46.915 p8. [38]
29:16.95 p9. [34]
32:41.910 p10. [50]
35:26.915 p11. [41]
40:52.915 p12. [43]
44:23.915 p13. [42]
51:46.90 pExtra [40]
57:09.90 pExtra [33]
59:30.004 Mål
KOK 
7Oskar Lundqvist120 [48:55.004]
10:04:19.011 Starttid
0.000 Start
1:12.95 p1. [33]
4:46.915 p2. [40]
8:23.915 p3. [41]
13:00.910 p4. [50]
16:48.915 p5. [44]
22:29.95 p6. [36]
30:25.915 p7. [39]
32:42.910 p8. [37]
36:04.915 p9. [38]
38:15.95 p10. [34]
44:20.95 p11. [31]
45:43.95 p12. [32]
48:55.004 Mål
NOK 
8Kerstin Hjalmarsson120 [53:08.066]
10:35:32.496 Starttid
0.000 Start
2:36.55 p1. [31]
4:40.55 p2. [32]
8:33.55 p3. [35]
12:29.510 p4. [49]
16:33.55 p5. [36]
21:54.515 p6. [39]
25:16.510 p7. [37]
30:56.510 p8. [50]
34:05.515 p9. [41]
38:58.515 p10. [40]
43:39.55 p11. [33]
45:43.55 p12. [34]
49:23.515 p13. [38]
53:08.066 Mål
EVOK 
9Charlotte Lundqvist115 [54:57.750]
10:27:18.570 Starttid
0.000 Start
3:19.45 p1. [31]
5:49.45 p2. [32]
11:05.45 p3. [35]
15:14.410 p4. [49]
19:03.45 p5. [36]
23:28.410 p6. [37]
26:16.415 p7. [39]
30:37.415 p8. [38]
34:23.45 p9. [34]
38:37.410 p10. [50]
42:08.415 p11. [41]
47:42.415 p12. [40]
52:44.40 pExtra [33]
54:57.750 Mål
NOK 
10Kent Ekdahl115 [1:02:01.492]
10:07:02.554 Starttid
0.000 Start
1:34.45 p1. [33]
3:22.45 p2. [34]
6:23.410 p3. [50]
12:09.415 p4. [41]
16:38.415 p5. [42]
20:05.415 p6. [43]
30:09.420 p7. [46]
39:56.415 p8. [47]
43:59.415 p9. [45]
50:12.40 pExtra [44]
56:35.40 pExtra [37]
1:02:01.492 Mål
EVOK 
11Karolina Karlsson110 [45:38.004]
10:10:35.011 Starttid
0.000 Start
5:20.915 p1. [40]
11:10.915 p2. [41]
16:10.915 p3. [42]
21:01.915 p4. [43]
28:34.915 p5. [44]
33:00.910 p6. [50]
36:40.95 p7. [34]
38:18.95 p8. [33]
42:28.915 p9. [38]
45:38.004 Mål
NOK 
12Glenn Blom100 [1:06:33.996]
10:52:41.593 Starttid
0.000 Start
1:35.45 p1. [33]
3:08.45 p2. [34]
9:21.410 p3. [50]
14:54.415 p4. [40]
20:43.415 p5. [41]
25:03.415 p6. [42]
29:38.415 p7. [43]
42:07.420 p8. [46]
50:41.40 pExtra [47]
54:08.40 pExtra [45]
54:51.40 pExtra [45]
1:06:33.996 Mål
EVOK 
13Jan-Ulf Karlsson90 [50:58.004]
9:53:55.011 Starttid
0.000 Start
2:07.95 p1. [33]
4:31.95 p2. [34]
8:55.910 p3. [50]
14:19.915 p4. [44]
22:32.95 p5. [36]
27:25.910 p6. [37]
30:46.915 p7. [39]
34:21.95 p8. [35]
38:56.95 p9. [32]
46:56.915 p10. [38]
50:58.004 Mål
NOK 
14Kitty Brindstedt80 [49:09.258]
10:04:12.546 Starttid
0.000 Start
5:43.45 p1. [31]
8:21.45 p2. [32]
13:07.45 p3. [35]
17:54.410 p4. [49]
23:40.45 p5. [36]
28:38.410 p6. [37]
34:13.415 p7. [39]
39:09.415 p8. [38]
43:42.45 p9. [33]
45:37.45 p10. [34]
49:09.258 Mål
NOK 
15Ros-Mari Karlsson75 [59:55.035]
10:04:43.550 Starttid
0.000 Start
2:38.45 p1. [33]
5:21.45 p2. [34]
9:44.410 p3. [50]
18:08.410 p4. [37]
22:45.415 p5. [39]
26:55.45 p6. [35]
36:15.415 p7. [38]
41:35.45 p8. [32]
44:10.45 p9. [31]
53:55.40 pExtra [40]
59:55.035 Mål
NOK 
16Carl Torstensson75 [1:02:41.633]
10:51:27.589 Starttid
0.000 Start
1:46.45 p1. [33]
4:07.45 p2. [34]
13:15.410 p3. [50]
17:53.415 p4. [41]
24:27.415 p5. [40]
36:23.415 p6. [38]
45:42.410 p7. [37]
53:07.40 pExtra [39]
1:02:41.633 Mål
EVOK 
17Elin Lundqvist60 [46:42.004]
10:04:24.011 Starttid
0.000 Start
2:18.95 p1. [33]
4:54.95 p2. [34]
10:18.910 p3. [50]
21:49.910 p4. [37]
27:01.95 p5. [36]
32:15.910 p6. [49]
37:18.95 p7. [35]
41:16.95 p8. [32]
44:09.95 p9. [31]
46:42.004 Mål
NOK 
18Gustaf Torenstam40 [1:09:07.160]
10:05:00.550 Starttid
0.000 Start
1:52.45 p1. [33]
5:16.45 p2. [34]
18:28.410 p3. [37]
23:40.415 p4. [39]
31:16.45 p5. [35]
52:11.40 pExtra [38]
1:00:05.40 pExtra [32]
1:04:10.40 pExtra [31]
1:09:07.160 Mål
EVOK 
19Evalena Blom40 [1:24:15.196]
10:53:05.593 Starttid
0.000 Start
7:08.45 p1. [31]
15:50.45 p2. [32]
25:49.45 p3. [35]
34:06.415 p4. [39]
49:23.410 p5. [37]
1:24:15.196 Mål
EVOK 
20Gustaf Blom30 [1:24:10.176]
10:52:03.593 Starttid
0.000 Start
7:59.45 p1. [31]
16:32.45 p2. [32]
26:44.45 p3. [35]
34:59.415 p4. [39]
50:35.40 pExtra [37]
1:18:55.40 pExtra [31]
1:24:10.176 Mål
EVOK 
21Filip Blom30 [1:24:21.668]
10:52:02.593 Starttid
0.000 Start
8:07.45 p1. [31]
16:39.45 p2. [32]
26:50.45 p3. [35]
35:05.415 p4. [39]
50:24.40 pExtra [37]
1:18:59.40 pExtra [31]
1:24:21.668 Mål
EVOK